מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו

אתר זה מופעל על ידי מזרע – כפר נופש בקיבוץ.
כתובתנו: קיבוץ מזרע, 1931200.
בכל שאלה או פניה ניתן לפנות אלינו:

בטלפון: 04-6429230
בפקס: 04-6420676
באימייל: cl@mizrabb.co.il

הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה כיצד נשמור הפרטים האישיים שלכם ואיזה שימוש נעשה בהם.

איסוף פרטים אישיים

הסכמתכם לשימוש שלנו בעוגיות (cookies) בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.באפשרותכם למנוע את השימוש שלנו בעוגיות ע"י גלישה בדפדפן המאפשר גלישה ללא עוגיות.
במהלך הגלישה באתר, ייתכן שהפרטים הבאים ייאספו אף ללא ידיעתכם:

 • מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
 • מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
 • מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
יתכן שהפרטים הבאים ייאספו במידה ותזינו פרטים אלה באתר במהלך הגלישה (הזנת הפרטים היא על פי בחירתכם, ואינה חובה):

 • כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
 • מידע שאתם מזינים בזמן ביצוע הזמנה באתר שלנו, לרבות פרטי כרטיס האשראי שלכם;
 • כל מידע נוסף שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
 • מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;
 • מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו;
 • כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו;
שימו לב: לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.
המידע שנאסוף יישמר על ידנו בהתאם לדין, במאגר המידע של החברה או של צדדים שלישיים הנותנים לנו שירותים.

שימוש בפרטים האישיים

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:ניהול האתר והעסק שלנו;
 • התאמה האישית של האתר עבורכם;
 • לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
 • אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;
 • שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
 • שליחת הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;
 • שליחת התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
 • אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);
 • טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;
 • שמירה על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;
 • שימושים אחרים.
 • אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.
חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 • לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
 • בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;
 • על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);
 • לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);
למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג'.

שמירת פרטים אישיים

פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור המטרה או המטרות לשמם נאספו.

תיקונים

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

זכות עיון במידע

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לאספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם.
אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא להשתמש בפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.
באפשרותכם להודיע לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.